Što radimo, želimo i planiramo

Misija

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar je ustanova koja mijenja trendove tržišta rada kroz pružanje formalne i neformalne edukacije građanima svih dobnih skupina, socijalno ugroženim skupinama i nezaposlenim, ali i kroz edukaciju poslodavaca i zaposlenih kako bi oni bili nositelji promjena. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar kroz edukacijske programe unapređuje kvalitetu života i organizaciju kulturnih manifestacija nadopunjavati kulturnu ponudu grada, te tako pridonosi turističkom, socijalnom, kulturnom i gospodarskom rastu te lokalnoj zapošljivosti. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar kontinuirano osvještava građane o koristima cjeloživotnog učenja i povećavati uključenost građana svih dobnih skupina u procese cjeloživotnog učenja.

Vizija

Pozicionirati se kao ustanova koja je kreator i jedan od nositelja politike cjeloživotnog učenja i kulturne politike grada Bjelovara, koja proaktivno pridonosi povećanju zapošljivosti, konkurentnosti gospodarstva i prepoznatljivosti Bjelovara kao poželjnog mjesta za život i rad. Postati prepoznatljiva ustanova po kvalitetnim obrazovnim programima koji zadovoljavaju potrebe moderne urbane zajednice koja se razvija na principima održivosti. Postati ustanova koja će biti obrazovna i kulturna platforma grada Bjelovara za razvoj inovativnosti i kreativnosti Postati ustanova koja će biti poželjan projektni partner na lokalnom, regionalnom i nacionalnom i međunarodnom planu.