Upoznajte nas – ustrojstvo

Statut, ustrojstvo i vijeće Pučkog otvorenog učilišta Bjelovar

Zaposlenici

Slobodan Kaličanin, ing.str.   slobodan.kalicanin@cuk.hr 099 535 2726
Ivana Hrpalo, mag.oec.   ivana.hrpalo@cuk.hr 099 535 2727  
Marijana Kovaček   marijana.kovacek@cukr.hr 099 530 7730 
Danijela Nemčić   danijela.nemcic@cuk.hr 043 241 298 095 909 9214
Ankica Malnar, mag.oec.   ankica.malnar@cuk.hr  099 530 7729
Petra Kupsjak Varmuža, mag. paed. et ethnol.    petra.kupsjak@cuk.hr  099 583 5616