Pozivamo sve zainteresirane punoljetne osobe koje se bave ili imaju interes za kreativne industrije da se prijave za sudjelovanje u projektu "The Creative Industries Development Centre".

Prijaviti se možete popunjavanjem Prijavnog obrasca dostupnog na poveznici https://docs.google.com/document/d/1G3MC8GbW8b_0zMms-mP9yJoibKoS2q7R/edit?usp=sharing&ouid=116796771112130341515&rtpof=true&sd=true.

Dokument preuzmite, popunite i popunjen pošaljite na e-mail adresu: projekt.kul.crea@gmail.com ili ga osobno dostavite na adresi Petra Preradovića 2/III, 43000 Bjelovar.

Prijavni obrazac potrebno je popuniti u potpunosti te potpisati privolu za obradu osobnih podataka. 

Preuzmite dokumente:
 
  Centar za cjeloživotno učenje i kulturu - Sve