Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar je ustanova koja mijenja trendove tržišta rada kroz pružanje formalne i neformalne edukacije građanima svih dobnih skupina, socijalno ugroženim skupinama i nezaposlenim, ali i kroz edukaciju poslodavaca i zaposlenih kako bi oni bili nositelji promjena. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar kroz edukacijske programe unapređuje kvalitetu života i organizaciju kulturnih manifestacija nadopunjavati kulturnu ponudu grada, te tako pridonosi turističkom, socijalnom, kulturnom i gospodarskom rastu te lokalnoj zapošljivosti. Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar kontinuirano osvještava građane o koristima cjeloživotnog učenja i povećavati uključenost građana svih dobnih skupina u procese cjeloživotnog učenja.

  Centar za cjeloživotno učenje i kulturu - Sve