Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Bjelovara o povjeravanju raspisivanja Javnog poziva zainteresiranim izlagačima za zakup prodajnih mjesta i Natječaja za davanje u zakup lokacija za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „TEREZIJANA 2024. (KLASA: 380-01/24-01/04, URBROJ: 2103-1-01-24-25) od 19.travnja 2024., Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar raspisuje

N A T J EČ A J

za davanje u zakup lokacija za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji  TEREZIJANA 2024.

Dokumenti za preuzimanje nalaze se u nastavku.

Preuzmite dokumente:
 
  Centar za cjeloživotno učenje i kulturu - Sve