Financijski izvještaji i planovi

 

Izvješće o radu 

 

Planovi i programi rada

 

Statut i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravo na pristup informacijama

 

Ostali dokumenti CUK-a

Preuzmite dokumente:
 
  Centar za cjeloživotno učenje i kulturu - Sve