Pozicionirati se kao ustanova koja je kreator i jedan od nositelja politike cjeloživotnog učenja i kulturne politike grada Bjelovara, koja proaktivno pridonosi povećanju zapošljivosti, konkurentnosti gospodarstva i prepoznatljivosti Bjelovara kao poželjnog mjesta za život i rad. Postati prepoznatljiva ustanova po kvalitetnim obrazovnim programima koji zadovoljavaju potrebe moderne urbane zajednice koja se razvija na principima održivosti. Postati ustanova koja će biti obrazovna i kulturna platforma grada Bjelovara za razvoj inovativnosti i kreativnosti Postati ustanova koja će biti poželjan projektni partner na lokalnom, regionalnom i nacionalnom i međunarodnom planu.

  Centar za cjeloživotno učenje i kulturu - Sve