Digitalna pismenost

Nove tehnologije postale su dio svih područja današnjeg života, tako da je digitalno opismenjavanje naših sugrađana jedan od prioriteta Centra. Provodimo tečajeve stjecanja digitalnih znanja i vještina koje će omogućiti korištenja digitalnih platformi i usluga javne uprave, gospodarstva i društvenih mreža.

E-građanin suvremena je digitalna edukacija namijenjena građanima za aktivno građanstvo i osobne potrebe. Sastoji se od tri dijela, a to su primjena računala, pretraživanje informacija te korištenje informacijskih usluga. Prvi dio "Primjena računala" upoznaje korisnika sa sastavnim dijelovima računala, operacijskim sustavom, datotekama i mapama, radu s ikonama i prozorima na zaslonu računala, kreiranju dokumenata, karakteristikama interneta te korištenjem elektroničke pošte. Drugi dio "Pretraživanje informacija" upoznat će korisnika s mogućnostima interneta, u području vijesti, e-government aplikacija, aplikacija za potrošače te one o putovanjima, obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, interesnim skupinama i poslovanju.

Naučit će pretraživati informacije iz širokoga raspona internetskih izvora, koristeći tehnike pretraživanja te sačuvati neke informacije za svoje vlastite potrebe. Treći dio "Korištenje informacijskih usluga" upotpunjava set vještina potrebnih korisniku da postane e-građanin. Kao e-građanin, bit će osposobljen u korištenju on line usluga u područjima vijesti, e-government aplikacija, potrošača, putovanja, edukacije/školovanja, zapošljavanja, zdravlja, interesnih skupina i businessa. Korisnik će biti osposobljen koristiti više informacijskih usluga, kao što su popunjavanje obrasca za prijavu ili povrat poreza, pronalaženje zakonskih propisa, podnošenje molbu za zaposlenje, prijavljivanje za obrazovanje, dogovor za liječnički pregled ili sudjelovati u raspravnom on line forumu. Bit će upoznat s posljedicama i rizicima koji su sastavni dio internet transakcija, kao što su zlouporabe u plaćanju robe ili usluga kreditnim karticama i drugi.

Sustav e-Građani uspostavljen je s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga.