Izobrazba za održivu upotrebu pesticida

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar ovlaštena je ustanova koja provodi izobrazbu za održivo korištenje pesticida.

Izobrazba za održivo korištenje pesticida

Izobrazba za održivo korištenje pesticida

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar ovlaštena je ustanova koja provodi izobrazbu za održivo korištenje...

Saznajte više