Osnovna škola za odrasle osobe

Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar jedno je od inicijatora projekta „Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti - Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003. - 2012.“ Obzirom na sadašnji veliki broj odraslih osoba bez završene osnovne škole projekt još traje i komplimentira se s mjerama ostalih resornih Ministarstava u Republike Hrvatske.

Osnovno obrazovanje odraslih izvodi se prema propisanome Nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih (NN, broj 136/2003.). Vlada Republike Hrvatske pokrenula je u skladu s Rezolucijom Ujedinjenih naroda o desetljeću pismenosti u razdoblju od 2003. do 2012. godine projekt „Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti - Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003. - 2012.“.

Projekt je pod vodstvom i praćenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, a nositelji aktivnosti su uredi državne uprave u županijama i ustanove za obrazovanje odraslih koje imaju odobrenje za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

Sukladno modelu usvojenom u projektu „Za Hrvatsku pismenosti: put do poželjne budućnosti - Desetljeće pismenosti u Hrvatskoj 2003. - 2012.“, svake godine u Državnome proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje polaznika programa osnovnog obrazovanja odraslih. Time se osobama starijim od 15 godina omogućava završavanje osnovnog obrazovanja odraslih.

U jednoj kalendarskoj godini moguće je završiti dva razreda.

Polaznicima koji na ovaj način završe osnovno obrazovanje također se omogućuje osposobljavanje za obavljanje jednostavnih poslova u nekom zanimanju, a u svrhu lakšeg zapošljavanja.

Način provedbe uvelike je primjeren mogućnostima odraslih polaznika: - odrasli posjeduju životna iskustva, stoga je nastavna građa primjerena njihovim životnim spoznajama. - "Zašto konzultacije?" - uz pomoć iskusnih nastavnika koje rade s odraslima ta životna iskustva polaznika uobličavaju se u predmete, dakle radi se o prepoznavanju poznatih nastavnih sadržaja za polaznika. Novi sadržaji nadovezuju se na poznate. I odjedanput puno tema se otvara za razmišljanje i istraživanje. Zadaća je nastavnika usmjeriti i "otkriti" u čemu je polaznik spreman za daljnji napredak. - Ispiti iz nastavnih predmeta primjereni su polaznicima, što pokazuje visoka prolaznost i zadovoljstvo na ispitima iz svih predmeta.

Tri su faze u kojima polaznici dobivaju podršku: Prije upisa – „Privući polaznike“: usmjeravanje i savjetovanje najčešće pruža Hrvatski zavod za zapošljavanje. Za vrijeme školovanja - "Otkriće da puno toga znaju" - ključni čimbenici za uspješne polaznike su: nastavnikova empatija, razumijevanje i uvažavanje, poticanje i ohrabrivanje polaznika te andragoška stručnost, okruženje ravnopravnih polaznika i individualno treniranje koje pomaže u prevladavanju trenutaka očajanja. Po završetku - „Što dalje?“ Većina polaznika ima pozitivna iskustva tijekom ovakvog obrazovanja te ga nastavljaju. Zavod i Učilište ih savjetuju o daljnjim obrazovnim mogućnostima te mogućnostima za bolju i kvalitetniju osobnu egzistenciju. Sve ove godine podrška smo svojim polaznicima, jer prvi je korak je najteži. Nije jednostavno odlučiti se krenuti dalje, odvažiti se i početi upravljati vlastitim životom.

Za njih je to bio korak nastavka i završetka osnovne škole.