Administrator baze podataka

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove administratora baze podataka može se upisati osoba koja ima:
- završenu četverogodišnju srednju školu ili završenu trogodišnju srednju školu uz dobro
poznavanje rada na računalu, što polaznik dokazuje provjerom u ustanovi ili odgovarajućom
potvrdom/ispravom o završenoj edukaciji (npr. ECDL diploma, uvjerenje o osposobljavanju ili
usavršavanju za programe Računalnog ili ECDL operatera ili specijalista)
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program u ukupnom trajanju od 170 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom
nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Dizajnirati bazu podataka i identificirati probleme vezane uz dizajn relacijskih baza podataka
2. Primijeniti alat za izradu relacijskih baza podataka (MS SQL Server)
3. Oblikovati bazu podataka pomoću jezika za rad s bazama podataka (SQL)
4. Kreirati DBMS sučelja za povezivanje s bazom podataka
5. Planirati i razviti plan administracije implementirane baze podataka
6. Primijeniti mjere sigurnosti na radu
7. Primijeniti mjere zaštite na radu

Osposobljavanje za jednostavne poslove sklapanja, održavanja i popravljanja osobnih računala

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju operater/ica na računalu može se upisati
osoba koja:
• ima 18 godina života
• ima završenu bilo koju srednju školu
• može srednjoškolskom svjedodžbom ili drugim dokumentom dokazati osnovno poznavanje rada
na računalu.

TRAJANJE PROGRAMA

Trajanje programa: 130 nastavnih sati.

REZULTATI
Računalo pravilno postaviti na mjesto. Očistiti unutrašnjost računala od prašine.
Spojiti središnju komponentu računala sa periferijom i rastaviti ih. Spojiti računalo na mrežu – Internet,
putem telefonske mreže.
Sastaviti osobno računalo od pojedinih komponenti, montirati i demontirati pojedini dio računalskog
sklopovlja, ispravno spojiti naponske kablove i povezati komponente za ispravan rad.
Otvoriti BIOS, izvršiti promjene postavki u programu, bez ugrožavanja rada računala, postavljanje BIOS-a
za brži rad, promjene u BIOS-u koje proizlaze iz ugradnje nove komponente.

Instalirati operativni sustav na novo ili staro računalo, moći pripremiti računalo za prvu instalaciju,
'upgrade' operativnog sustava. Prepoznati pogreške i otkloniti ih, prilagoditi računalo za optimalan rad.
Prepoznati smetnje u radu izazvane neodgovarajućim upravljačkim programima (drajverima) i zamijeniti
ih odgovarajućim ('upgrade'). Podijeliti tvrdi disk na sektore (particije).
Dijagnosticirati kvar. Ukloniti kvar na odgovarajući način. Prepoznavati malfunkcije i izvanjske napade na
računalo putem interneta ili zaraženih medija, te očistiti računalo od takvih malfunkcija.
Biti osposobljen za rad s računalima na siguran način. Biti osposobljen za pripremu radnog mjesta uz
provođenje preventivnih zaštitnih mjera za rad pod naponom i sl. Biti osposobljen za odabir i korištenje
alata prilagođenog za rad na siguran način.
Kroz praksu i radeći sa iskusnim mentorom uvesti se u radno okruženje servisa.

VJEŠTINE
Vještina rukovanja računalom na pravilan način. Redovno održavanje i čišćenje računala.
Vještina spajanja perifernih komponenti. Spajanje računala u mrežu putem mrežnog i telefonskog kabla.
Vještine rukovanja alatom, osnovne vještine precizne montaže elektronskih sklopova, sastavljanja
računalskih komponenti.
Vještine upravljanja nižih programskih podrški, vještina ulaska u program BIOS i personalizacija osobnog
računala u BIOS-u.
Instaliranje operativnog sustava, reinstalacija i nadgradnja programa, prepoznavanje pogrešaka u radu
operativnog sustava, otklanjanje pogrešaka i prilagodba operativnog sustava za optimalan rad.
Instaliranje upravljačkih programa (drajvera) za novu ugrađenu komponentu, 'upgrade' zastarjelih
drajvera. Dijeljenje tvrdog diska na sektore (particije), korištenje vanjskog (eksternog) diska.
Vještina dijagnostike kvarova na računalu, vještina prepoznavanja kvara na računalo koje ne funkcionira
ili funkcionira na neodgovarajući način. Prepoznavanje anomalija izazvanih virusima i sličnim
malfunkcijama (trojaneri, crvi...).
Poznavanje preventivnih mjera zaštite na radu, te njihovo provođenje u praksi. Uređenje radnog mjesta i
priprema radnog prostora za rad na siguran način. Poznavanje mjera zaštite prilikom rada pod naponom,
korištenje alata za rad na siguran način.
Susret sa različitim vrstama poslova i osposobljenost za rad u okruženju servisa za popravak računala.

ZNANJA
Poznavanje osnova teorije o radu računala. Poznavanje načina kako radi računalo.
Razumijevanje uloge pojedine ulazne i izlazne komponente, te poznavanje perifernih dijelova računala.
Povezivanje računala u telefonsku mrežu – modem i mrežna kartica.

Poznavanje građe računala. Razlikovanje pojedinih komponenti računala. Poznavanje strukture i načina
slaganja računala.
Razumijevanje uloge BIOS programa u računalu. Poznavanje načina rada BIOS-a. Mogućnosti BIOS-a.
Poznavanje operativnih sustava. Poznavanje uloge operativnog sustava i uloge operativnog sustava
prema svim aplikacijama i podacima na računalu. Poznavanje upravljačkih programa (drajveri). Metode
za pohranu podataka, podjela hard diska u različite sektore (osobito kada je tvrdi disk veći od 100gb,
pohrana na vanjskom tvrdom disku, na mediju (cd-rom, usb, i sl.)
Anomalija u radu računala. Virusi i ostali 'vanjski' napadi na računalo.
Važnost zaštite na radu. Uobičajene opasnosti koje proizlaze iz prirode predmetnog posla. Zaštita na radu
za vrijeme radova koji se vrše pod naponom.
Upoznavanje stvarnog radnog okruženja servisa za popravljanje računala i upoznavanje sa ponašanjem u
servisu.

 

Zanima vas Administrator baze podataka?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve