UVJETI UPISA

Završena četverogodišnja srednja škola.

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima provodi se redovitom nastavnom u trajanju od 350 sati, putem online prijenosa u stvarnom vremenu koristeći aplikacije za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja), a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicima i/ili kod poslodavaca s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 102 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 118 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 130 sati.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM

1. sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju

2. planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada

3. odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema

4. osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima

5. sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta

6. upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom

7. sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva

8. identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta

9. sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)

10. provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Stečenih 14 CSVET bodova

Uspješna završna provjera stečenih znanja (usmenim i/ili pisanim provjerama) i vještina polaznika projektnim i problemskim zadatcima, a na temelju unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća

 

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerom.

 

Zanima vas Asistent za upravljanje projektima?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve