Bravar

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju bravar mogu se upisati osobe s
najmanje:
- završenom osnovnom školom
- navršenih 18 godina
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bravara

TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom
nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Pripremiti radno mjesto te potreban materijal i alat za obavljanje radnog zadatka
2. Primijeniti jednostavne tehničke crteže i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju
3. Rukovati odgovarajućim alatima, materijalima i pomoćnim sredstvima za bravarske radove
4. Izraditi dijelove bravarske konstrukcije ručnim alatima i jednostavnim strojevima
5. Montirati jednostavne metalne konstrukcije
6. Održavati alate, pribor i naprave za bravarske radove
7. Primijeniti pravila sigurnosti i zaštite na radu i poduzimati mjere za zaštitu okoliša

 

Zanima vas Bravar?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve