Cvjećar - aranžer

UVJETI UPISA: 

U program osposobljavanja za poslove cvjećara - aranžera mogu se upisati osobe s:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova cvjećara – aranžera.

TRAJANJE I NAČIN NASTAVE: 135 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 135 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 55 sati izvodi se u klasičnoj i specijaliziranoj učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 80 sati se izvodi u tvrtki ili obrtu s kojim ustanova ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava - provodi se putem skupnih i individualnih konzultacija. Broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno u ustanovi, putem elektroničke pošte, vibera, what's up, videokonferencija preko skypa s jednim ili više korisnika, dijeljenje radne površine- videokonferencije u kombinaciji s one note, word ili ppt, yammera i edukacijskih platformi prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava – provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.

KOMPETENCIJE KOJE SE PROGRAMOM STJEČU: 

  1. Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje
  2. Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća
  3. Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko - aranžerske poslove na stručan i siguran način
  4. Izrađivati cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene
  5. Sudjelovati pri uređenju interijera s cvijetnim dekoracijama ili aranžmanima
  6. Komunicirati s kupcima i dobavljaćima na primjeren način
  7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

ZAVRŠETAK PROGRAMA: 

Završna provjera programa osposobljavanja obuhvaća pisanu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema planiranim ishodima učenja te praktičnu provjeru, prema sadržajima koje odredi povjerenstvo. 

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za poslove cvjećara–aranžera.

 

Zanima vas Cvjećar - aranžer?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve