Dadilje

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove dadilje može se upisati osoba koja ima:
- najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1.
- uvjerenje obiteljskoga liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program osposobljavanja u trajanju od 400 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom
nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Završetkom programa osposobljavanja polaznice će biti osposobljene:
1. Skrbiti se samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
2. Obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
3. Komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
4. Skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
5. Provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
6. Provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
7. Organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
8. Nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

Zanima vas Dadilje?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve