Gerontodomaćin

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina mogu se upisati osobe koje imaju:
- završenu osnovnu školu
- navršenih 18 godina života
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova
gerontodomaćina/ice.

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja od ukupno 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom
nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela
poštovanja integriteta i dostojanstva osobe.
2. Prilagoditi načine pripreme obroka/pripremiti ga ili dostaviti hranu korisniku.
3. Koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog)
prostora, odjeće i osobnih predmeta.
4. Prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva.
5. Komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri
ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama.
6. Primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

 

Zanima vas Gerontodomaćin?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve