UVJETI UPISA

Razina 1 HKO - završena osnovna škola

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije gospodarenje otpadom provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu. Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja u ustanovi, u trajanju od 33 sata, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 30 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od 12 sati. Učenje temeljeno na radu odvija se u specijaliziranoj učionici i specijaliziranoj informatičkoj učionici gdje se izvode simulacije stvarnih problemskih situacija, kao i u prostorima poslodavaca, reciklažnim dvorištima, deponijama otpada i uredskim prostorima

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM

1. Definirati pojmove, načela, ciljeve i strateške dokumente održivog gospodarenja otpadom

2. Kategorizirati otpad po ključnim brojevima

3. Voditi propisanu dokumentaciju otpadnih i opasnih tvari sukladno zakonskim propisima

4. Interpretirati dokumentaciju potrebnu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

5. Identificirati vrstu otpada i posebne kategorije otpada

6. Primijeniti postupke skladištenja otpada po kategoriji, svojstvima i agregatnom stanju sukladno zakonskoj regulativi

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Stečenih 3 CSVET boda i uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim putem, te provjera vještina polaznika projektnim i problemskim zadatcima.

 

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerom.

 

Zanima vas Gospodarenje otpadom?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve