Jednostavni poslovi fotografiranja i grafičke pripreme digitalne fotografije

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove grafičke pripreme i obrade digitalne fotografije, može se upisati
osoba koja:
- ima 18 godina života
- ima završenu bilo koju srednju školu
- može srednjoškolskom svjedodžbom ili drugim dokumentom dokazati osnovno poznavanje rada na
računalu.

TRAJANJE PROGRAMA
Trajanje programa: 129 nastavnih sati.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
- REZULTAT

Rukovati digitalnim fotoaparatom, staviti aparat u pogon, odabrati zadani način snimanja i odabrati
zadane podatke.
Samostalno pripremiti fotoaparat za rad, odabrati način rada, pripremiti podatke i fotografirati digitalnim
fotoaparatom iz klase DSLR.
Odabrati iso osjetljivost u skladu sa situacijom. Koristiti bljeskalicu, tronožac, 'tajmer'.
Polaznik je sposoban prilagoditi način snimanja i podatke posebno za uličnu fotografiju, posebno za
pejzaž i portret.
Polaznik je sposoban snimljene fotografije na ispravan način pohraniti na tvrdi disk i ostale medije
pohrane.
Sposoban je koristiti osnovne alate Photoshopa za obradu fotografije, filtere i kistove (brush) za
poboljšanje fotografije i manje zahvate retuširanja.
Polaznik je sposoban, obzirom na svrhu, pripremiti fotografiju prilagodbom dimenzija, palete boja i
rezolucije.
Osnovnim mogućnostima programa Illustrator i InDesign dizajnirati gotovo jednostavnije izdanje na
zadanu temu.
Izbjeći nesreće na radu, ublažiti posljedice nezgode. Organizirati svoj posao na siguran način. Na radnom
mjestu voditi računa o uobičajenim mjerama prevencije povećanih napora pri radu na računalu.

- VJEŠTINE
Poznavanje načina rada digitalnim fotoaparatom. Osnovne vještine rukovanja digitalnim fotoaparatom.
Vještine pripremanja fotoaparata za fotografiranje, odabira odgovarajuće iso osjetljivosti, odabira načina
fotografiranja i odabira podataka (duljina ekspozicije, zaslon). Korištenje osnovne dodatne opreme.
Prilagodba načina snimanja uličnoj fotografiji, pejzažu i portretu. Priprema odgovarajuće opreme za
snimanje. Korištenje odgovarajuće opreme obzirom na motiv.
Prebacivanje fotografija s medija za pohranu (memo kartica) na tvrdi disk i na druge medije za pohranu.
Organiziranje fotografija na mediju za pohranu.
Osnovno korištenje programa za obradu fotografija – Photoshop.
Mijenjanje dimenzije i rezolucije fotografije, mijenjanje palete boja (RGB / CMYK)
Osnove rukovanja alatima Illustratora i InDesigna, korištenje osnovnih mogućnosti programa u svrhu
kreiranja određenog proizvoda.

Vještina rada na siguran način, korištenje zaštitnih mjera na radu, vještina uređenaj radnog mjesta za rad
na siguran način.

- ZNANJE
Upoznavanje sa osnovnim pojmovima koji se koriste u praksi fotografiranja digitalnim fotoaparatom.
Upoznavanje s načinom rada digitalnim fotoaparatom.
Upoznavanje sa digitalnim fotoaparatom klase DSLR. Poznavanje dijelova fotoaparata. Napajanje
fotoaparata električnom energijom, mediji za pohranu fotografija. Poznavanje osnovne dodatne opreme,
tronošca, bljeskalice, 'tajmera'.
Pojam iso osjetljivosti.
Upoznavanje sa žanrovskom fotografijom i posebnostima žanrova. Posebnosti fotografiranja ulične
fotografije, pejzaža i portreta.
Poznavanje postupka sa grafičkom datotekom. Pohrana fotografija. Poznavanje programa za grafičku
obradu. Poznavnaje programa Adobe CS Photoshop.
Posebnosti fotografija pripremljenih za tisak, za Web, i za izradu originalnih fotografija. Prilagodba
veličine i rezolucije, te palete boja.
Osnovno poznavanje alata za stolno izdavaštvo iz kreativnog paketa Adobe, posebno Illustrator i
InDesign. Osnovni pojmovi stolnog izdavaštva i grafičke pripreme.
Poznavanje osnovnih načela zaštite na radu. Poznavanje opasnosti koje proizlaze iz procesa rada.
Poznavanje preventivnih i ostalih mjera za otklanjanje opasnosti od nesreće na radu, odnosno
ublažavanje posljedica.

 

Zanima vas Jednostavni poslovi fotografiranja i grafičke pripreme digitalne fotografije?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve