Keramičar

UVJETI UPISA:

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju keramičar-oblagač mogu upisati osobe koje imaju:

-        najmanje završenu osnovnu školu

-        navršenih 18 godina života

-        liječničko uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju keramičar oblagač

TRAJANJE PROGRAMA: 170 sati

TRAJANJE I NAČIN NASTAVE:

Program osposobljavanja u trajanju od 170 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave i vježbe u trajanju od 40 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 130 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno – instruktivna nastava: broj skupnih konzultacija iznosi 2/3 sati od ukupnog broja sati teorijske nastave planirane u programu za nastavu pojedine cjeline. Skupne konzultacije u trajanju od 26 sata se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije u trajanju od 12 sati provode se putem e-pošte, telefonski, neposredno, prema potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava provode se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznici vode dnevnik praktične nastave.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

  1. Razlikovati vrste i svojstva građevinskog materijala za keramičarko-oblagačkih radova
  2. Izvesti pripremne radove za izvođenje keramičarsko-oblagačkih poslova na gradilištu.
  3. Rukovati keramičarsko oblagačkim alatima, priborom i strojevima na pravilan i stručan način
  4. Izvesti jednostavne poslove pri oblaganju ravnih zidova i popločavanju poda vanjskih i unutrašnjih prostora
  5. Sudjelovati u izvedbi složenijih keramičarsko oblagačkih radova i polaganju betonskih ploča.
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

ZAVRŠETAK PROGRAMA:

Završna provjera programa osposobljavanja obuhvaća pisanu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema definiranim ishodima učenja te praktičnu provjeru, prema sadržajima koje odredi ispitno povjerenstvo.

O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.

 

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere stečenih znanja i vještina izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju keramičar- oblagač.

 

Zanima vas Keramičar ?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve