Konditor za brašno i konditorske proizvode

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove konditora za brašno konditorske proizvode može se upisati osoba
koja ima:
1. navršenih 18 godina života
2. završenu osnovnu školu
3. liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju
konditor za brašno konditorske proizvode
4. sanitarnu iskaznicu.

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 164 sata realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom
nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja, pribora i strojeva u tehnološkom
procesu proizvodnje brašno konditorskih proizvoda i poluproizvoda
2. Koristiti pribor, uređaje, strojeve i inventar na ispravan i siguran način
3. Odabrati i pripremiti sirovine za izradu brašno konditorskih poluproizvoda i proizvoda prema
radnim uputama
4. Rukovati alatima, strojevima i uređajima u proizvodnji, pakiranju i skladištenju brašno
konditorskih proizvoda i poluproizvoda na ispravan i siguran način
5. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, osnovne prve pomoći.

 

Zanima vas Konditor za brašno i konditorske proizvode?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

Sljedeći
Pekar  
  Cjeloživotno učenje - Sve