Maser

UVJETI UPISA
Uvjet za upis u program osposobljavanja je:
- završena osnovna škola
- navršenih 18 godina starosti
- zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad (liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti)

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-
instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati osnovnu građu i funkciju organa, organskih sustava i kože

2. Koristiti opremu i preparate za masažu na ispravan i siguran način
3. Izvesti klasičnu ručnu masažu i različite hvatove klasične masaže na pravilan način
4. Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostora, uređaja i pribora
5. Komunicirati s klijentima na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona
6. Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti prvu pomoć.

 

Zanima vas Maser?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve