UVJETI UPISA: 

U program  osposobljavanja za poslove mljekara - sirara može se upisati osoba s:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara - sirara.

TRAJANJE I NAČIN NASTAVE: 130 sati

Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 50 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 80 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima. 

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode putem elektroničke pošte, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava – provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznici vode dnevnik rada praktične nastave.

KOMPETENCIJE KOJE SE PROGRAMOM STJEČU: 

  1. Razlikovati postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda
  2. Provoditi odgovarajuće postupke u pripremi mlijeka, preradi mlijeka i proizvodnji sira i ostalih mliječnih proizvoda na siguran način
  3. Koristiti alate, strojeve i sredstva za poslove mljekara - sirara na ispravan i siguran način
  4. Održavati higijenu pribora i prostora za preradu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda
  5. Prepoznati i suzbijati mane mlijeka i sira
  6. Planirati troškove i plasman mliječnih proizvoda na tržište
  7. Primijeniti pravila zaštite na radu.

ZAVRŠETAK PROGRAMA: 

Završna provjera programa osposobljavanja obuhvaća pisanu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema planiranim ishodima učenja te praktičnu provjeru, prema sadržajima koje odredi povjerenstvo. O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.                               

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za poslove mljekara - sirara.

 

Zanima vas Mljekar - sirar?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve