UVJETI UPISA: 

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju monter suhe gradnje može se upisati osoba sa:

  • najmanje završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina života
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju monter suhe gradnje

TRAJANJE I NAČIN NASTAVE: 170 sati

Teorijski dio nastave u trajanju od 42 sata realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 128 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Konzultativno-instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije provode se putem elektroničke pošte, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava/vježbe se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik obvezno vodi dnevnik rada.

KOMPETENCIJE KOJE SE PROGRAMOM STJEČU: 

  1. Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala za izvođenje poslova montera suhe gradnje
  2. Pripremiti mjesto rada, materijale i alate za izvođenje radova suhe gradnje
  3. Rukovati alatima i strojevima u suhoj gradnji na pravilan i stručan način
  4. Izvoditi jednostavne poslove u izvedbi različitih vrsta suhe gradnje na građevinskim objektima (metalne i drvene konstrukcije, gips, kartonske i drvene ploče i dr.)
  5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć

ZAVRŠETAK PROGRAMA: 

Završna provjera programa osposobljavanja obuhvaća pisanu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema definiranim ishodima učenja te praktičnu provjeru, prema sadržajima koje odredi ispitno povjerenstvo. Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere stečenih znanja i vještina izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju monter suhe gradnje koje se upisuje u e radnu knjižicu.

 

Zanima vas Monter suhe gradnje?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve