UVJETI UPISA

Završena četverogodišnja srednja škola iz podsektora geodezije

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije napredna primjena CAD-a u geodeziji provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu.

KOMPETENCIJE KOJE SE PROGRAMOM STJEČU

  • numerički obraditi podatke
  • grafički obraditi podatke
  • obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
  • prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka
  • primijeniti IKT u prikupljanju, obradi i prikazivanju prostornih podataka
  • primijeniti licencirani softver
  • provjeriti ispravnost informatičke i komunikacijske opreme i pribora

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Stečenih 3 CSVET bodova

Uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika izradom projektnog zadatka temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća

 

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerima HZZ-a.

 

Zanima vas Napredni CAD u geodeziji?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve