Pčelar

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za poslove pčelara može se upisati osoba s:
 najmanje završenom osnovnom školom,
 navršenih 18 godina života,
 liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pčelara.

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-
instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati građu pčela, osobine pčelinje zajednice i pčelinjaka
2. Razlikovati tipove košnica i vrste pčelarske opreme
3. Primijeniti pravilne postupke u fazama razvoja pčelinje zajednice.
4. Proizvoditi pčelinje proizvode primjenom pravilnih postupaka
5. Ispravno čuvati i skladištiti pčelinje proizvode.
6. Uočiti i razlikovati pčelinje bolesti i štetnike te ih pravilno suzbijati
7. Planirati troškove proizvodnje i plasmana proizvoda na tržište te se pridržavati zakonske
regulative u pčelarenju
8. Provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

 

Zanima vas Pčelar?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve