Pekar

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju pekar može se upisati osoba s:
- navršenih 18 godina života
- završenom osnovnom školom
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u
zanimanju pekar
- sanitarnom iskaznicom.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA
Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-
instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
2. Koristiti pribor, uređaje, strojeve i inventar na ispravan i siguran način
3. Odabrati sirovine za izradu pekarskih proizvoda
4. Pripremiti i mehanički obraditi odabrane sirovine za izradu pekarskih proizvoda
5. Izraditi različite vrste jednostavnih pekarskih proizvoda prema recepturi
6. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnovne prve pomoći

 

Zanima vas Pekar?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve