Knjigovođa/knjigovotkinja

Uvjeti upisa:

 • Završena četverogodišnja srednja škola.

Trajanje i način izvođenja nastave:

 • Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/ knjigovotkinja provodi se redovitom nastavom u trajanju od 350 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa putem online prijenosa u stvarnom vremenu putem aplikacija za virtualno učenje (vođeni proces učenja i poučavanja) a učenje temeljeno na radu isključivo uživo, u specijaliziranim učionicama i/ili kod poslodavaca (u knjigovodstvenim servisima) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.
 • Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 85 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 140 sata, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  125 sati.
 • Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz korištenje knjigovodstvenog softvera.

Kompetencije koje se stječu završetkom programa:

 • Provjeriti ispravnost zaprimljene dokumentacije (likvidatura) ovisno o sklopljenom ugovoru s klijentom.
 • Provoditi popis imovine i obveza te usklađivanje dobivenih podataka sa stvarnim podacima.
 • Poditi blagajnički izvještaj, odgovarati za točnost blagajne i knjižiti u financijskom računovodstvu.
 • Obračunavati i refundirati troškove po putnim nalozima.
 • Zaprimiti i evidentirati ulazne račune u knjizi ulaznih računa.
 • Izračunavati cijene zaliha.
 • Izrađivati kalkulacije po nalogu.
 • Obračunavati amortizaciju.
 • Provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka.
 • Obavljati usklađivanja stanja imovine, potraživanja i obveza.
 • Obračunavati i isplaćivati plaće i ostale naknade zaposlenicima.
 • Ažurirati izvještaje u aplikacijama.
 • Izrađivati podlogu za redovna izvješća ili izvješća po nalogu za unutarnje i vanjske korisnike te nadležne institucije.
 • Komunicirati s poslovnim partnerima u svojem području/djelokrugu rada u skladu s etičkim kodeksom svoje organizacije i pravilima poslovnih partnera.
 • Poštivati standarde u zaštiti i čuvanju povjerljivih podataka u svojem području rada, kao i osobnih podataka stranaka, klijenata, kupaca, dobavljača i poslovnih partnera.

Završetak programa:

 • Stečenih 14 CSVET bodova.
 • Uspješna završna provjera stečenih znanja (usmenim i/ili pisanim provjerama) i vještina polaznika u problemskim zadatcima te rad u knjigovodstvenom programu na temelju unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća. O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije knjigovođa/knjigovotkinja.
 

Zanima vas Knjigovođa/knjigovotkinja?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve