Primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu

UVJETI UPISA

Završena četverogodišnja srednja škola u podsektor ekonomija. 

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu provodi se redovitom nastavom u trajanju od 50 sati u specijaliziranim učionicama i/ili kod poslodavaca (u knjigovodstvenim servisima) s kojim Ustanova ima sklopljeni ugovor o suradnji.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 10 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu u trajanju od 35 sati te samostalni rad polaznika u trajanju od 5 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadaća u simuliranim ili stvarnim uvjetima uz primjenu knjigovodstvenog softvera.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM

Ažurirati poslovne promjene u skladu s vremenom nastale promjene.

Pripremati i slati popunjene obrasce putem e-aplikacija.

Provesti knjiženja na osnovu knjigovodstvenih isprava te obrađivanje knjigovodstvenih i računovodstvenih podatka.

Voditi razne evidencije i osiguravati njihovu točnost i ažurnost.

Ažurirati izvještaje u aplikacijama.

Primjenjivati ergonomska načela u uredskom poslovanju.

ZAVRŠETAK PROGRAMA 

Stečena 2 CSVET boda.

Uspješna završna provjera stečenih znanja primjene knjigovodstvenog programa na temelju unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća. O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo. Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu.

 

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerom.

 

Zanima vas Primjena aplikacijskog softvera u knjigovodstvu?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve