Upravljanje CNC strojevima u stolarstvu

UVJETI UPISA

Završena trogodišnja srednja škola u sektoru Šumarstvo i drvna tehnologija.

Provjera formalno/neformalno ili informalno stečenih ishoda učenja, prema primjerima vrednovanja u SK Drvodjeljski tehničar / drvodjeljska tehničarka za:

  • SIU Zaštita na radu, zaštita od požara i zaštita okoliša u drvnoj tehnologiji
  • SIU Primjena IKT-a u drvnoj tehnologiji
  • SIU Računalno 2D konstruiranje u drvnoj tehnologiji.

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje CNC strojevima u stolarstvu (glodanje, bušenje, piljenje) izvodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati. Ishodi učenja ostvaruju se vođenim procesom učenja u ustanovi u trajanju od 40 sati, učenjem temeljenim na radu, u trajanju od 125 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima, u trajanju od 35 sati.

Učenjem temeljenim na radu, simulacijama realnih radnih situacija i/ili projektnih aktivnosti u izradi proizvoda od drva i drvnih materijala, polaznik stječe suvremene (digitalne) strukovne vještine u razradi nacrta, primjeni 2D CAD crtanja i izradi drvnih proizvoda na kompjuterski upravljanim strojevima (CNC).

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM

Primijeniti aplikacijske programe za 2D i 3D crtanje proizvoda od drva.

Primijeniti aplikacijske programe za izradu tehnološke dokumentacije za proizvodnju namještaja i drugih proizvoda od drva.

Koristiti programske pakete za upravljanje CNC strojevima za obradu drva i drvnih materijala.

Obrađivati drvo i drvne materijale na NC i CNC strojevima uz primjenu različitih tehnika obrade.

Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te zaštite okoliša sukladno propisima pri obradi drva uz primjenu NC i CNC tehnologije.

ZAVRŠETAK PROGRAMA .

Stečenih 8 CSVET bodova.

Završna provjera stečenih znanja, vještina, samostalnosti i odgovornosti provodi se demonstracijom upravljanja CNC strojem pri izradi zadanog proizvoda od drva / drvnih materijala (IT, FP, SP) temeljem prethodno izrađenih nacrta drvnih proizvoda. O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo. Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje CNC strojevima u stolarstvu (glodanje, bušenje, piljenje).

 

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerom.

 

Zanima vas Upravljanje CNC strojevima u stolarstvu?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve