Upravljanje IoT sustavima

UVJETI UPISA

Završena trogodišnja srednja škola. 

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 40 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 110 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stavrnim i/ili simuliranim uvjetima.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM

Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja.

Povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu.

Programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala.

Programirati aplikacije.

Postaviti parametre aplikacije.

Odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima.

Izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja.

Koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja.

Simulirati rad sklopova i/ili uređaja.

ZAVRŠETAK PROGRAMA 

Stečenih 8 CSVET bodova.

Uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika kroz projektne i problemske zadatke, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća. Na završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo. Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima.

 

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerom.

 

Zanima vas Upravljanje IoT sustavima?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve