Računovođa

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove računalnog operatera može se upisati osoba s:
- najmanje završenom osnovnom školom
- navršenih 18 godina života
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova računalnog operatera

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 155 sati realizirati će se redovitom i/ili konzultativno -
instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Podešavati i održavati računalo
2. Instalirati i koristiti operacijski sustav Windows te alate Microsoft Office-a, podesiti Internet i
mrežne komunikacije
3. Obraditi i ispisati tekst
4. Izraditi tablične forme i izračune tabličnih podataka
5. Izraditi manje složene multimedijalne prezentacijske materijale
6. Koristiti tražilice za Internet, raditi na Internetu
7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do
dolaska stručne osobe

 

Zanima vas Računovođa?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve