Referent/ica nadzora i upravljanja cestovnim prometom

UVJETI UPISA
• završena srednja škola : gimnazija, srednja škola tehničkog smjera, srednja škola prometnog
smjera, srednja strukovna škola u trogodišnjem trajanju
• navršenih 18 godina starosti
• vozačka dozvola B kategorije

TRAJANJE PROGRAMA
Trajanje nastave: Ukupno 156 sati

ZNANJA:
- znati osnovne uvjete, osobine i zakonitosti odvijanja suvremenog
cestovnog prometa
- usvojiti propise vezane uz ceste i cestovnu signalizaciju, te usvojiti opća pravila prometa
- poznavati uređaje i opremu za nadzor i upravljanje cestovnim prometom
- poznavati preddefinirane sadržaje grupa znakova i tekstualnih poruka
- usvojiti način vođenja evidencija prometa
- znati mjere osiguranja iznenadno nastalog izvora opasnosti na javnoj cesti koji se nije mogao
predvidjeti
- znati osnovne ekološke probleme današnjice u funkciji odgovornog odnosa prema okolišu te
prema životu i zdravlju sudionika u prometu
- prepoznati izvore opasnosti od požara koji se pojavljuju na javnim prometnicama i uz njih te znati
postupke sanacije istih
- znati pravilno očitati uređaje za meteorološka mjerenja te znati njihov utjecaj na sigurnost
cestovnog prometa.

VJEŠTINE:
- zaprimiti dojave i žurno postupiti u svim situacijama
- označiti privremene opasnosti i regulirati promet na javnim cestama
- osigurati iznenadno nastali izvor opasnosti na javnoj cesti koji se nije mogao predvidjeti
- provesti mjeru za zaštitu javnih cesta i prometa na njima
- osigurati javnu prometnicu prema redovnim i izvanrednim dojavama o stanju prohodnosti javnih
cesta

SPOSOBNOSTI:
- osposobljenost za rad sa centralnim korisničkim sučeljem – programom topXview, koji
omogućuje referentu u centru za nadzor i kontrolu prometa jednostavan i jednoznačan uvid u stanje
sustava ugrađenih u tunelima i na autocestama te upravljanje izvršnim elementima sustava, sa samo
jedne radne stanice.

 

Zanima vas Referent/ica nadzora i upravljanja cestovnim prometom?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve