Rukovatelj CNC glodalicom

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za rukovatelja CNC glodalicom mogu se upisati osobe s:
- završenom srednjom školom tehničkog smjera
- navršenih 18 godina
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC
glodalicom

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 145 sati realizirat će se redovitom nastavom ili konzultativno –
instruktivnom nastavom, prema nastavnom planu i programu.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Podesiti i pripremiti CNC glodalicu
2. Koristiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC glodalice
3. Rukovati upravljačkom jedinicom CNC glodalice
4. Unijeti program u upravljačku jedinicu stroja i izvršiti simulaciju obrade
5. Pratiti izvođenje programa prema definiranoj tehnologiji
6. Provesti tekuće održavanje CNC glodalice
7. Primijeniti mjere zaštite na radu, prepoznati izvore opasnosti, čuvati zdravlje i čovjekov okoliš

 

Zanima vas Rukovatelj CNC glodalicom?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve