Rukovatelj CNC tokarilicom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom mogu se upisati osobe s:
- završenom srednjom školom tehničkog smjera
- navršenih 18 godina
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC
tokarilicom

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 145 sati realizirat će se redovitom nastavom ili konzultativno –
instruktivnom nastavom, prema nastavnom planu i programu.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Podesiti i pripremiti CNC tokarilicu
2. Koristiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC tokarilice
3. Rukovati upravljačkom jedinicom CNC tokarilice
4. Unijeti program u upravljačku jedinicu stroja i izvršiti simulaciju obrade
5. Pratiti izvođenje programa prema definiranoj tehnologiji
6. Provesti održavanje CNC tokarilice
7. Prepoznati izvore opasnosti, čuvati zdravlje i čovjekov okoliš te primijeniti mjere zaštite na radu

 

Zanima vas Rukovatelj CNC tokarilicom?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve