Samostalni knjigovođa

UVJETI UPISA
Uvjet za upis polaznika/ca u program je završena srednja škola i i da se zna služiti računalom.
Polaznik/ca dokazuje poznavanje osnova informatike:
- svjedodžbom srednje škole iz koje je vidljivo da je polaznik/ca imao nastavni predmet
informatika ili
- indeksom iz koje je vidljivo da je polaznik/ca imao kolegij informatika ili
- uvjerenje o završenom osposobljavanju iz područja informatike ili
- potvrdom o završetku tečaja iz informatike
Polaznik/ca koji nema formalo osnovno informatičko obrazovanje pristupa provjeri znanja iz osnova
informatike.

TRAJANJE PROGRAMA
Trajanje nastave: Ukupno 152 nastavnih sati.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
ZNANJA:

-upoznavanje s knjigovodstvenom dokumentacijom: Zakon o računovodstvu i međunarodni
računovodstveni standardi, knjigovodstveni konti i kontni plan, poslovne knjige
-upoznavanje s knjigovodstvenim ispravama: ulazni i izlazni računi
-fakturiranje
-kalkulacije
-PDV
-skladišno poslovanje
-saldakonti kupaca i dobavljača
-obračuni kamata i plaća
-financijsko knjigovodstvo

VJEŠTINE:
-programom polaznik/ca stječe vještinu unosa, obrade i kontrole knjigovodstvenih podataka u pojedinim
analitičkim knjigovodstvima , izradu financijskih izvještaja, odnosno knjiženja, izradu potrebnih
jednostavnih kalkulacija, obavljanja jednostavne kontrole i prikupljanja dokumentacije koja proizlazi iz poslovnih odnosa, izračunavanja troška proizvodnje po jedinici proizvoda, izračunavanja plaće te srodnih
poslova.
 

SPOSOBNOSTI:
-Program osposobljava polaznika/cu osposobljava za vođenje knjigovodstva za obrte i poduzeća.
Polaznik/ca programa knjižiti, pratiti i razumjeti temeljne ekonomske kategorije poduzeća, izrađivati
temeljne financijske izvještaje.

 

Zanima vas Samostalni knjigovođa?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve