Sobarica

U program osposobljavanja za poslove sobarice može se upisati osoba koja ima:
- završenu najmanje osnovnu školu
- navršenih 18 godina
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova sobarice.

TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja u trajanju od 190 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom
nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. koristiti higijenska sredstva za čišćenje na pravilan način
2. rukovati strojevima i aparatima za čišćenje na pravilan i siguran način
3. čistiti i održavati higijenu soba i hotelskih prostorija
4. voditi potrebne evidencije iz djelokruga rada hotelske sobarice
5. komunicirati na primjeren način s gostima i osobljem hotela
5. koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva na pravilan način
6. primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

Zanima vas Sobarica?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve