Uzgajivač i prerađivač ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja
može se upisati osoba s:
- najmanje završenom osnovnom školom
- navršenih 18 godina
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove uzgajivača i prerađivača
ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja.

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-
instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/CA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Definirati gospodarski značaj uzgoja i prerade začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
2. Razlikovati vrste, svojstva i primjenu začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja.
3. Odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi te preradi začinskog, aromatičnog i
ljekovitog bilja.
4. Provoditi odgovarajuće agrotehničke mjere i zahvate u uzgoju, ishrani i njezi bilja.
5. Prepoznati simptome bolesti bilja te primijeniti odgovarajuće mjere i sredstva za suzbijanje
bolesti, štetnika i korova.
6. Pripremiti i koristiti pribor, opremu i uređaje za uzgoj i preradu začinskog, aromatičnog i
ljekovitog bilja na pravilan i siguran način.
7. Primijeniti odgovarajuće mjere i zaštitna sredstva u skladu s propisima zaštite na radu te
provoditi pravilne postupke u slučaju požara i pružanja osnovne prve pomoći

 

Zanima vas Uzgajivač i prerađivač ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve