Uzgajivač povrća

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za uzgajivača povrća može se upisati osoba s:
- najmanje završenom osnovnom školom
- navršenih 18 godina života
- vozačkom dozvolom odgovarajuće kategorije
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova uzgajivača povrća


TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-
instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Odabrati povrćarske kulture za uzgoj
2. Razlikovati agroekološke uvjete za povrćarsku proizvodnju
3. Primijeniti biljno-uzgojne zahvate u povrćarskoj proizvodnji
4. Provoditi sjetvu-sadnju povrćarskih kultura
5. Provoditi mjere njege i gnojidbe prema zahtjevima pojedine kulture
6. Prepoznati bolesti i štetnike povrćarskih kultura i primijeniti odgovarajuće mjere zaštite
7. Odrediti zrelost plodova, vrijeme berbe prema cilju proizvodnje, sortiranje i pakiranje,
uskladištenje i transport povrćarskih proizvoda
8. Rukovati strojevima i opremom u povrćarstvu na stručan i siguran način
9. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći

 

Zanima vas Uzgajivač povrća?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve