Uzgajivač ratarskih kultura

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za uzgajivača ratarskih kultura mogu se upisati osobe s:

- minimalno završenom osnovnom školom
- minimalno 18 godina života
- odgovarajućom vozačkom dozvolom za upravljanje traktorom
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača ratarskih kultura

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 190 sati realizirat će se redovitom i /ili konzultativno-
instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Razlikovati biološke osobine i životne cikluse ratarskih kultura
2. Planirati, pripremiti i provesti sjetvu i sadnju ratarskih kultura
3. Uzgajati poljoprivredne kulture uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera
4. Rukovati alatima, uređajima i strojevima za rad na siguran način
5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

 

Zanima vas Uzgajivač ratarskih kultura?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

Prethodni
  Pčelar
  Cjeloživotno učenje - Sve