Uzgajivač voća

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za uzgajivača voća može se upisati osoba s:
- minimalno završenom osnovnom školom
- minimalno 18 godina života
- odgovarajućom vozačkom dozvolom za upravljanje traktorom
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za uzgajivača voća.

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-
instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Odabrati i planirati vrste i sorte voćaka za uzgoj s obzirom na okruženje i uvjete uzgoja,
2. Pripremiti tlo za sadnju voćaka i podizanje voćnjaka
3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi i skladištenju voća,
4. Rukovati traktorom te priključiti i poslužiti traktorske radne priključke na siguran način
5. Izabrati i koristiti alate, uređaje i strojeve pri radu u voćnjaku na ispravan način,
6. Prepoznati i suzbijati bolesti, štetnike i korove u voćnjaku uz primjenu potrebnih mjera zaštite,
7. Provoditi higijenske mjere pri uzgoju voća,
8. Primijeniti pravilne postupke ambalažiranja, transporta, isporuke i prodaje voća te izvesti
kalkulaciju proizvodnje
9. Primijeniti mjere zaštite na radu te provoditi zbrinjavanje otpadnih tvari na pravilan način

 

Zanima vas Uzgajivač voća?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve