Vinar i vinogradar

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove vinogradara i vinara može se upisati osoba s:
- minimalno završenom osnovnom školom
- minimalno 18 godina života
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove vinogradara i vinara

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 180 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno -
instruktivnom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Pripremiti tlo za sadnju vinove loze i podizanje vinograda
2. Primijeniti odgovarajuće postupke sadnje, uzgoja i njege vinove loze
3. Koristiti alate, strojeve i opremu na pravilan i siguran način
4. Rukovati traktorom i radnim priključcima na pravilan i siguran način
5. Prepoznati i suzbijati bolesti i štetnike vinove loze i grožđa te primijeniti mjere zaštite
6. Koristiti odgovarajuće postupke u berbi, preradi grožđa, proizvodnji i njezi vina
7. Provesti berbu, prodaju grožđa i vina te izvesti kalkulaciju proizvodnje
8. Provoditi osnovno održavanje alata, strojeva i opreme te otkloniti manje kvarove
9. Primijeniti mjere zaštite na radu i pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

 

Zanima vas Vinar i vinogradar?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve