UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju vrtlar može se upisati osoba s:
- navršenih 15 godina života
- završenom osnovnom školom
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u
zanimanju vrtlar

TRAJANJE PROGRAMA

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom i/ili
konzultativno–instruktivnom nastavom

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati vrste i karakteristike vrtnog bilja
2. Koristiti odgovarajuće postupke u pripremi tla za podizanje vrtlarskih kultura
3. Izvoditi jednostavne poslove pri sjetvi i/ili sadnji i njezi vrtnog bilja
4. Izvoditi jednostavne poslove pri formiranju i održavanju uzgojnih oblika sadnica, grmova i krošnji
drveća
5. Koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara na ispravan i siguran način
6. Prepoznati simptome i primijeniti mjere zaštite od bolesti, štetnika i korova vrtlarskih kultura
7. Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i osnove prve pomoći.

 

Zanima vas Vrtlar?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve