Zavarivač MIG/MAG postupkom

UVJETI UPISA
U program osposobljavanja za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom može se upisati osoba sa:
- završenom osnovnom školom
- navršenih 18 godina
- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom

TRAJANJE PROGRAMA
Program osposobljavanja u trajanju od 240 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom
nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje
MIG/MAG postupkom
2. Izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje
prema radioničkim i montažnim crtežima
3. Provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija
4. Pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih
pravilno transportirati i odlagati (skladištiti)
5. Zavarivati MIG/MAG postupkom upotrebljavajući različite tehnike i položaje zavarivanja prema
pravilima struke
6. Provoditi preglede uređaja, opreme i alata te voditi potrebnu dokumentaciju
7. Otkriti i prijaviti manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene
dijelove
8. Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju
nezgode do dolaska stručne osobe

 

Zanima vas Zavarivač MIG/MAG postupkom?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve