29. 03. 2022.
 
NOVIH 35 SPECIJALISTA ZA JAVNU NABAVU U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI, OSIGURAT ĆE LAKŠU PROVEDBU PROJEKATA

Bjelovarsko-bilogorska županija uskoro će imati 35 novih specijalista za javnu nabavu. Njih gotovo četrdeset ovih dana na temeljnoj su izobrazbi u Bjelovaru, koju u suradnji s Centrom za cjeloživotno učenje i kulturu provodi Državna škola za javnu upravu. Gradovi, Županija i ustanove Bjelovarsko-bilogorske županije unaprjeđuju tako kapacitete za bolju apsorpciju projekata i programa u novom financijskom razdoblju jer upravo je provedba javne nabave bila najčešći kamen spoticanja u provedbi projekata.  

Ova je edukacija rezultat suradnje između Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar i Državne škole za javnu upravu, a organizaciju radionica za lokalne i regionalne službenike započeli su  2019. godine potpisavši Sporazum o suradnji kao pilot projekt. Cilj je edukacijske programe DŠJU-a učiniti dostupnim javnim, regionalnim i lokalnim službenicima izvan Zagreba. Stoga je, nakon gotovo dvogodišnje stanke zbog pandemije, krenula šestodnevna izobrazba za javnu nabavu koju je u tom obliku prvi put izvela izvan Zagreba.

Ravnatelj Državne škole za javnu upravu Rudolf Vujević zahvalio je CUK-u na organizaciji i Županiji na gostoprimstvu, a izrazio je zadovoljstvo velikim interesom službenika: „Županija je pokazala interes da educira svoje djelatnike za provedbu javne nabave, koja je najskuplji program i zahtjeva licencirane stručnjake koji će provoditi taj postupak. Vidjet ćemo potom koje su potrebe BBŽ-a pa će se organizirati edukacije za krizno upravljanje, EU fondove i sve ono što bude trebalo.“

„Predavanje pohađaju i dužnosnici što je jako važno da čuju o čemu se radi jer su oni odgovorne osobe za postupke javne nabave“ – istaknuo je Vujević te pozdravio polaznike izobrazbe, među kojim je zamjenica župana i gradonačelnik Garešnice.

Zamjenica župana, Marija Jungić, koja je i sama polaznica izobrazbe istaknula je koliko je važno da se predavanja održavaju izvan Zagreba: „ovo je velik uspjeh jer nije jednostavno izmjestiti predavanja. Zahvaljujem na prilici koju ste dali službenicima BBŽ-a, pripadajućih gradova, općina i institucija. Važno je da šestodnevno predavanje mogu odslušati u Bjelovaru, da ne moraju putovati za Zagreb“ te dodala: „zadovoljstvo nam je što je velik broj službenika prepoznao priliku i odazvao se na izobrazbu.“

„U protekle 3 godine CUK je kao javna ustanova za trajnu naobrazbu i kulturu koristio svaku priliku kako bi povećao svoju ponudu i organizirao što veći broj aktivnosti i tečajeva. Oni su bili namijenjeni svim skupinama, od osnovnoškolaca do umirovljenika, a i županijski i lokalni dužnosnici i službenici skupina su koja zaslužuje da im se posvetimo i pomognemo u unaprjeđenju njihovih znanja kako bi građanima pružali što bolju uslugu“ – navela je ravnateljica Centra za cjeloživotno učenje i kulturu Zvjezdana Galkowski. Pilot projekt s DŠJU osigurat će kontinuirano unaprjeđivanje znanja, jer su nakon javne nabave u planu i druge teme. Galkowski smatra kako je upravo javna nabava ključ provođenja brojnih projekata Europske unije i kako će ova izobrazba to potaknuti: „poboljšat ćemo apsorpciju projekata koji će se ugovarati u sljedećem financijskom razdoblju jer su javne nabave bila prijelomna točka u provođenju projekata. Naime, nije bilo stručnjaka da ih pišu i nadam se da Bjelovarsko-bilogorska županija nakon ovoga neće imati taj problem.“

 
NOVIH 35 SPECIJALISTA ZA JAVNU NABAVU U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI, OSIGURAT ĆE LAKŠU PROVEDBU PROJEKATA
NOVIH 35 SPECIJALISTA ZA JAVNU NABAVU U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI, OSIGURAT ĆE LAKŠU PROVEDBU PROJEKATA
NOVIH 35 SPECIJALISTA ZA JAVNU NABAVU U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI, OSIGURAT ĆE LAKŠU PROVEDBU PROJEKATA
NOVIH 35 SPECIJALISTA ZA JAVNU NABAVU U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI, OSIGURAT ĆE LAKŠU PROVEDBU PROJEKATA
NOVIH 35 SPECIJALISTA ZA JAVNU NABAVU U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI, OSIGURAT ĆE LAKŠU PROVEDBU PROJEKATA
 
  Vijesti i događanja - Sve