17. 03. 2023.
 
UPISI u program obrazovanja za mikrokvalifikaciju Digitalna kartografija

Digitalna kartografija je grana kartografije koja se bavi stvaranjem, prikazivanjem, analiziranjem i spremanjem prostornih podataka na digitalnom formatu. To podrazumijeva upotrebu računala, softvera i geografskih informacijskih sustava (GIS) kako bi se stvorili digitalni modeli geografskih podataka i njihova vizualizacija na različitim skalama, od globalnih do lokalnih razina. Digitalna kartografija omogućuje analizu geografskih podataka pomoću raznih alata za analizu i istraživanje podataka, što je ključno za planiranje i odlučivanje u različitim područjima, kao što su urbanističko planiranje, upravljanje prirodnim resursima, transport i mnoga druga područja.

UVJETI UPISA

Završena četverogodišnja srednja škola u obrazovnim sektorima: Graditeljstvo i geodezija, Elektrotehnika i računalstvo, Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, Šumarstvo i drvna tehnologija i Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije.

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna kartografija provodi se redovitom nastavom u trajanju od 75 sati, uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja u ustanovi u trajanju od 25 sati, dijelom učenjem temeljenim na radu također u ustanovi, u trajanju od 35 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika, u trajanju od  15 sati.

Učenje temeljeno na radu podrazumijeva razradu i kreiranje problemskih rješenja, modeliranje radnih zadataka na različit način u realnim i/ili simuliranim uvjetima. Poželjno je kod polaznika razvijati samostalnost, kreativnost i odgovornost prema krajnjem proizvodu i klijentu.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM

Prikupiti podatke primjenom geoinformatičkih postupaka.

Prikupiti podatke potrebne za izradbu proizvoda iz službenih državnih evidencija.

Grafički obraditi podatke.

Primijeniti geodetske i geoinformatičke postupke pri izradi i održavanju topografske i tematske karte.

Obraditi podatke primjenom geoinformatičkih postupaka.

Predočiti podatke u obliku planova, karata i kartama srodnih prikaza.

Prikazati podatke primjenom geoinformatičkih postupaka.

Primijeniti 3D modeliranje u kartografiji i fotogrametriji.

Primijeniti IKT kod postupaka u kartografiji i fotogrametriji.

ZAVRŠETAK PROGRAMA 

Stečena 3 CSVET boda.

Uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika izradom projektnog zadatka temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća. O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo. Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje mikrokvalifikacije digitalna kartografija.

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerom.

  Vijesti i događanja - Sve