08. 11. 2022.
 
Završite program za asistenta danas, postanite traženi stručnjak sutra

Apliciranje za EU fondove složen je proces koji zahtijeva puno znanja i vještina. Kako biste mogli uspješno aplicirati i upravljati projektima koje financira EU, potrebno je imati dubinsko znanje o tome kako sustav funkcionira i što je potrebno napraviti - od izrade projektnog prijedloga pa sve do provedbe. Ono što javnost vidi najčešće je tek krajnja realizacija nekog projekta, dok sve ono što joj je prethodilo – svi sitni koraci, izračuni, tablice, dozvole, procedure i suradnje – uglavnom ostaju nevidljivi. Svaki je projekt, ma kako se malenim činio, rezultat mnoštva dobro posloženih kotačića, i upravo o tim kotačićima najčešće ovisi i sama kvaliteta projekta. A kotačiće poslaguju i preslaguju stručnjaci za upravljanje projektima.

Osim što ćete na ovom programu naučiti sve o pisanju projekata financiranih iz EU fondova, osmislit ćete i napisati svoj prvi projekt koji će odmah biti spreman za prijavu na natječaj. Na ovom programu omogućit ćemo vam stjecanje znanja i vještina potrebnih za sudjelovanje u pripremi projekta u skladu s natječajima za dodjelu sredstava za financiranje projekta. Moći ćete razlikovati vrste EU fondova i programa Europske unije te identificirati nadležne institucije u Republici Hrvatskoj u cilju pronalaženja optimalnih izvora financiranja projekta. Također, na predavanjima ćemo proći sve faze projektnog ciklusa, izrađivati dokumentaciju u svim fazama projektnog ciklusa, odabirati načine komunikacija s dionicima projekta, izrađivati logičku matricu projekta i planirati marketinške aktivnosti u cilju vidljivosti projekta te uz sve to moći ćete i izrađivati izvješća za sve faze projektnih aktivnosti. 

Oblici izvođenja nastave: 

 • Interaktivna predavanja - vođeni proces učenja - 102 sata
 • Učenje temeljeno na radu - praktična nastava - 118 sati
 • Samostalne aktivnosti - individualne konzultacije - 130 sati

Početak nastave: studeni 2022. godine

Kompetencije (što ćete naučiti):

 • sudjelovati u planiranju i provedbi projektnih aktivnosti u narednom periodu/izvještajnom razdoblju
 • planirati izradu potrebne dokumentacije vezanu uz projektne aktivnosti prema fazama projektnog prijedloga u svom području/djelokrugu rada
 • odabirati načine komunikacije sa svim dionicima pri organizaciji rada, izvođenju poslovnih/projektnih aktivnosti i rješavanju problema
 • osiguravati vidljivost projekta sukladno pravilima
 • sudjelovati u praćenju troškova i osiguravanju likvidnosti u svim fazama projekta
 • upravljati e-dokumentima u cilju pružanja administrativne podrške pri upravljanju projektom
 • sudjelovati u izradi izvješća o postignutim mjerljivim ishodima projekta i ostvarenosti projektnih ciljeva
 • identificirati faze provedbe projekta, svrhu, cilj i mjerljive ishode projekta
 • sudjelovati u izradi projektnog prijedloga/projektne prijave za klijente (poduzetnike)
 • provoditi propisane normativne akte, procedure i standarde u poslovanju u svojem području/djelokrugu rada

Uvjerenje: Uvjerenje o osposobljavanju za stjecanje djelomične kvalifikacije Asistent za upravljanje projektima/Asistentica za upravljanje projektima upisuje se u e-radnu knjižicu.

Program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije asistent/ica za upravljanje projektima u CUK-u možete pohađati uz korištenje HZZ vaučera te je za polaznike u potpunosti sufinancirano.

Zatražite ponudu na 043 241 298 ili na info@cuk.hr.

Naučite sve što vam je potrebno da biste napravili kvalitetan projekt prema unaprijed definiranim pravilima, prijavili ga na natječaj i ostvarili bespovratna sredstva.

  Vijesti i događanja - Sve