CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE I KULTURU BJELOVAR

SJEDIŠTE:
V. Nazora 5a
43 000 Bjelovar

PRIVREMENA LOKACIJA:
P. Preradovića 2/3

OIB 23214866401
IBAN HR 11 24020061100000297

info@cuk.hr
kontakt@cuk.hr

RAVNATELJICA:
Ivana Hrpalo, mag.oec.
ivana.hrpalo@cuk.hr

ODJEL UPRAVNIH, OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA 

Ivana Hrpalo, mag.oec.
voditeljica Odjela
ivana.hrpalo@cuk.hr
043 241 298

Anamaria Jasek Matanić, bacc.oec.
knjigovođa
anamaria.jasek@cuk.hr
099 530 7730

Marijana Kovaček
blagajnica
marijana.kovacek@cuk.hr

Mario Culjak, bacc. admin. publ.
suradnik za projekte i organizaciju događanja
mario.culjak@cuk.hr
099 712 9700 

Krešimir Sekovanić, mag.oec.
suradnik za projekte i organizaciju događanja
kresimir.sekovanic@cuk.hr

ODJEL ZA OBRAZOVANJE

Slobodan Kaličanin, ing.str.
viši stručni suradnik za obrazovanje
slobodan.kalicanin@cuk.hr
099 535 2726

Ankica Malnar, mag.oec.
viša stručna suradnica za obrazovanje
ankica.malnar@cuk.hr
099 530 7729

Danijela Nemčić
referentica Odjela obrazovanja
danijela.nemcic@cuk.hr
095 909 9214

Petra Kupsjak Varmuža, mag. paed. et ethnol.
v.d. stručna voditeljica obrazovanja
petra.kupsjak@cuk.hr
099 583 5616

ODJEL ZA KULTURU

Kontakt za pitanja kulture: ravnateljica

 


Pošaljite nam poruku ili upit

*
*
*
* Polja označena zvjezdicom su obavezna
 

Pratite nas