Web programiranje

UVJETI UPISA

Završena trogodišnja srednja škola.

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 45 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 90 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  90 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim i/ili simuliranim uvjetima.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM

Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja.

Sudjelovati u dizajniranju baze podataka.

Oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke.

Usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja.

Sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice.

Usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja.

Izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti.

Testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava.

Izraditi elemente baze podataka.

Izraditi elemente-web stranice.

ZAVRŠETAK PROGRAMA 

Stečenih 9 CSVET bodova.

Uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika kroz projektne i problemske zadatke, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća. Na završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje.

 

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerom.

 

Zanima vas Web programiranje?

Pošaljite nam upit za dodatne informacije i prijavu

  Cjeloživotno učenje - Sve