09. 01. 2023.
 
UPISI u program osposobljavanja za Web programera

Otvaramo upise u novu grupu polaznika osposobljavanja za Web programiranje.

UVJETI UPISA: Završena trogodišnja srednja škola.

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje provodi se redovitom nastavom u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 45 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 90 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od  90 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stvarnim i/ili simuliranim uvjetima.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM: Sudjelovati u dizajniranju korisničkog sučelja, sudjelovati u dizajniranju baze podataka, oblikovati konceptualno jednostavnu bazu podataka i analizirati podatke, usporediti i odabrati najpogodniju arhitekturu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja, sudjelovati u dizajniranju arhitekture web-stranice, usporediti i odabrati najpogodnije razvojno okruženje za izradu programskog sustava u odnosu na nekoliko dostupnih rješenja, izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti, testirati komponente, međusobnu povezanost i funkcionalnost jednostavnog programskog sustava, izraditi elemente baze podataka, izraditi elemente-web stranice, 

ZAVRŠETAK PROGRAMA: Stečenih 9 CSVET bodova.

Uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika kroz projektne i problemske zadatke, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća. Na završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije web programiranje.

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerom HZZ-a koji mogu koristiti i zaposlene i nezaposlene osobe. Više o vaučerima saznajte na https://vauceri.hzz.hr/

Za više informacija obratite nam se na info@cuk.hr ili na 043/241-298.

  Vijesti i događanja - Sve