10. 01. 2023.
 
UPISI u program osposobljavanja za upravljanje IoT sustavima

Znate li što je IoT: Kako će utjecati na budućnost?

IoT, zahvaljujući senzorima male potrošnje te koristeći umjetnu inteligenciju i napredne algoritme, optimizira i unapređuje gotovo sve aspekte našeg života.  Pojam Internet of Things ili internet stvari (u nastavku teksta IoT) se odnosi na povezivanje ljudi, uređaja, alata, proizvoda, poslovnih sustava, čitavih gradova pa i cijelog planeta pomoću interneta. Riječ je, dakle, o različitim vrstama uređaja koji su opremljeni senzorima i spojeni preko interneta kako bi mogli komunicirati međusobno, s nama, našom kućom, kako bi mogli pratiti naše aktivnosti i uvijek znati što je najbolje za nas u određenom trenutku, kako bi nas mogli savjetovati, upozoriti ili na kraju krajeva, sami obaviti neki posao.

Zvuči zanimljivo? Dok čekate posao u struci ili dok razmišljate o promjeni karijere, a zanima vas ovo o čemu ste sada čitali, navratite u CUK i  upišite naš program osposobljavanja za upravljanje IoT sustavima.

✔ Uvjerenje za upis zvanja u e-radnu knjižicu

✔ Program dostupan uz državni poticaj zapošljavanja uz HZZ vaučer za zaposlene i nezaposlene osobe 

✔ Program verificiran od strane Ministarstva

POČETAK NASTAVE: siječanj 2023. godine

U tijeku su UPISI za grupu polaznika za upravljanje IoT sustavima, a svi zainteresirani se mogu javiti na info@cuk.hr ili na broj 043/241-298 i 095/9099-214

UVJETI UPISA: Završena trogodišnja srednja škola. 

TRAJANJE I NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE: Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima provodi se redovitom nastavom u trajanju od 200 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Ishodi učenja ostvaruju se dijelom vođenim procesom učenja i poučavanja u trajanju od 40 sati, dijelom učenjem temeljenom na radu u trajanju od 110 sati, a dijelom samostalnim aktivnostima polaznika u trajanju od 50 sati.

Učenje temeljeno na radu obuhvaća situacijsko učenje i izvršenje konkretnih radnih zadaća u stavrnim i/ili simuliranim uvjetima.

KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU PROGRAMOM: Sastaviti elemente elektroničkih sklopova i/ili uređaja, povezati elektroničke sklopove i/ili uređaje u funkcionalnu cjelinu, programirati mikroupravljače i/ili industrijska računala, programirati aplikacije, postaviti parametre aplikacije, odabrati dijelove sklopa/uređaja prema zadanim uvjetima i standardima, izraditi sheme elektroničkih sklopova i/ili uređaja, koristiti alate za izradu podloga za izradu elektroničkih sklopova i/ili uređaja pomoću računala temeljem pripremljenog idejnog rješenja, simulirati rad sklopova i/ili uređaja

ZAVRŠETAK PROGRAMA: Stečenih 8 CSVET bodova.

Uspješna završna provjera stečenih znanja usmenim i/ili pisanim provjerama te vještina polaznika kroz projektne i problemske zadatke, a temeljem unaprijed određenih kriterija vrednovanja postignuća. Na završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo. Svakom polazniku nakon uspješno završene završne provjere izdaje se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije upravljanje IoT sustavima.

Program obrazovanja je u potpunosti pokriven vaučerom HZZ-a koji mogu koristiti i zaposlene i nezaposlene osobe. Više o vaučerima saznajte na https://vauceri.hzz.hr/

Poveznice:
iot sustaviupisi
  Vijesti i događanja - Sve